SZOLGÁLTATÁSAINK A TURIZMUS ÉS KÖZLEKEDÉSI SZEKTORBAN

 

KOMPLEX TDM KUTATÁSOK

 

SZUPERGYORS LEGYEN A HULLÁMVASÚT VAGY GYEREKBARÁT?

Szolgáltatás-, attrakciófejlesztés, koncepciótesztek
 • Kvantitatív, kvalitatív és komplex megértésben is, célcsoport azonosítás lehetőségével

 • Az igénybevétel valós valószínűségét (és nem „az igénybevételi hajlandóság valószínűségét”) mérjük, egyéni szinten, így azonosíthatók a megnyert csoportok

 • Részletes értékelés nem csak a beavatkozási pontok, hanem a beavatkozási irányok és mértékék kijelölésére

 • Az InsightLab márkaérték mérő mutatójára épülő Share-in-Mind becslési modell, ami nem csak a potenciált azonosítja, de megjelöli a nyereség forrását (kannibalizáció), és leírja a megnyertek körét

Versenykörnyezet és versenypozíció

TUDOM HOL VAGYOK, ÉS A KAPUT IS LÁTOM. AKKOR MOST MÁR TUDNOM KÉNE, MERRE MOZDULJAK?

 
 • A „Sales Boosting Box” az InsightLab márkaerő és imázs mérő modelljének felhasználásával megmutatja, mely beavatkozási területek hordozzák a legnagyobb potenciáltt

 • A versenykörnyezetre és az alternatívákra fókuszálunk, a saját pozíció reális, „önerősítéstől mentes” felmérésével

 • Megmutatjuk, mely attrakciók, szolgáltatások foglalják el a jelenlegi vagy a jövőbeni célcsoportunk területeit

 • Nemcsak a turisztikai szolgáltatás / látványosság erősségeit és gyengeségeit mutatjuk meg, hanem konkrét akciókat, és/vagy kommunikációs üzeneteket jelölünk ki a szükséges „elmozdulás” elérése érdekében

HOGYAN ALAKÍTHATÓ A VÁLASZTÁS A MINDENT ELDÖNTŐ PILLANATBAN?

Döntési utak és befolyásolók
 
 • A „The moment of truth”: a végső döntés meghozatalának momentumára helyezzük a fő hangsúlyt

 • Látogatók tipizálása (költségtudatosság / kényelem / lojalitás)

 • A döntési pontra irányuló szegmentáció (meghatározott dimenziók mentén) összeköthető a „látogatói” szegmentációval is)

 • Szegmensek mérete, súlya

 • Vonzó esemény / program típusok azonosítása

 • A döntési fa (földrajzi távolság, esemény / szórakozás / látványosság típusa, belépő díj, nyitva tartás, megközelíthetőség) hierarchiája

MENNYIRE HASZNOS EGY OLYAN VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, AMIBEN CSAK MAGUNKAT LÁTJUK?

Vonzerő, imázs és pozicionálás
 
 • Versenykörnyezeti kontextusba helyezett, relatív, valódi előrejelző erővel bíró, egyéni szintű vonzerő mutató, amely közvetlenül a (potenciális) látogatóban élő képet / benyomást vizsgálja

 • Rávilágít a kommunikáción kívüli (ár, akciók) tényezők hatására

 • Szemben a klasszikus (pl. NPS) mutatókkal, nem izoláltan tekint a turisztikai látványosságra, hanem annak a látogató fejében a többi alternatívához viszonyított relatív pozícióját méri

COOL, RETRO JÁRGÁNY VAGY SZAKADT ÓCSKAVAS?

 • IMAGE DRIVER-ELEMZÉS – Megengedjük a valóságot:

 • Egyes tulajdonságok taszítóak is lehetnek, ezért negatív összefüggést is értelmezünk és kimutatunk

 • Fontossági sorrend (driver-erő) megállapításához az összkép (=összetartozó attribútumok összessége) vonzerejéből indulunk ki, és nem egyenként kezeljük az attribútumokat

 • Válaszadói szinten mérjük: ugyanaz az attribútum valakinek vonzó, másoknak taszító – ezek aránya többet mond az átlagnál

Online tér

MIT MONDANAK A "MÁRKÁD" HÁTA MÖGÖTT?

 
 • Web-listening

 • A márkával kapcsolatos online említések összegzése, trend-alakulása, sentiment-analízis (pozitív-negatív említések aránya)

 • Leggyakoribb asszociációk, szavak

 • Véleményvezérek azonosítása

 • Az esménnyel / helyszínnel / szolgáltatással kapcsolatos problémák azonosítása

VAJON TÉNYLEG A REKLÁM ÉS NEM MAGA A LÁTVÁNYOSSÁG VONZEREJÉT MÉRJÜK?

Kommunikációs tesztek és hatékonyságvizsgálat
 
 • A kreatív szakemberek egyértelmű támogatása a fejlesztésben

 • A diagnosztikus (mennyire jó, „jól van megcsinálva / kitalálva” maga a reklám / a kommunikáció ) mutatók mellett hatásalapú mutatók („növeli-e majd a márka választásának valószínűségét?”)

 • Középpontban a sales: a kulcsmutató nem a kreatívval / reklámmal foglalkozik, hanem az azzal elérhető eredmény alapján értékel és rangsorol

 • Egyéni szintű hatást mér: bemutatjuk a megnyert vagy elidegenített csoportok nagyságát, összetételét és indokait

Látogató-összetétel elemzés

KIT VONZUNK ÉS KIT TASZÍTUNK?

 
 • Vonzáskörzet-elemzés exit interjúk segítségével (irányítószám alapján)

 • Demográfiai összetétel, látogatási cél elemzés

 • Döntési utak, versenytársak / alternatívák felmérése

AKKOR EBBŐL HÁNY GRAMMOT IS KÖSZÖNHET A GÉNEKNEK ÉS MENNYIT AZ EDZÉSNEK?

BTL és promóció hatékonyság
 
 • A kommunikációs aktivitások hatásától megtisztítva mutatjuk a promócióük hatását a sales eredményekre

 • Csatornánként azonosítjuk a leghatásosabb promóciós akciókat

 • Azonosítjuk, hogy mely típusú trade akciók növelik a legjobban az adott időszak sales eredményei és a márkaérték közti ‘gap’-et

„Advocacy” kutatások

BIZTOS, HOGY A LEGHANGOSABBRA FIGYELNEK ODA?

 
 • Véleményvezérek azonosítása; hol és hogyan érhetőek el?

 • Látogatóközönség tájékozódási forrásainak feltárása, fontossági rangsora

 • Bizalom: mely forrásokban bíznak meg a látogatók?

 • A Word-of-Mouth szerepe (mindkét oldalról: információ nyújtás / ajánlás és információ / tanács keresés)

U&A, tracking

EGÉSZSÉGES IRÁNYBA VÁLTOZIK AZ ÖSSZKÉP?

 
 • Azonosítjuk a „márkatölcséren”való elakadási pontokat, a kipróbálás akadályait és az elpártolás okait

 • A „Sales Boosting Box”segítségével actionable módon mutatjuk meg a látógatószám növelésében rejlő potenciál kiaknázásának lehetőségeit: kikhez, milyen üzenettel szóljunk?

A PARKOLÓHELYEK SZÁMÁT NÖVELJÜK, VAGY BUSZMEGÁLLÓT TELEPÍTSÜNK?

Megközelítés, közlekedési alternatívák
 
 • Közlekedési alternatívák vonzereje, hatása a választásokra

Ártesztek
 • Jelenlegi és új szolgáltatások / belépők árának optimalizálása versenykörnyezetben

 • Portfolió-optimalizálás, különböző típusú belépőjegyek (felnőtt, gyerek) keresleti görbe becslése

 • Market modelling támogatása: árváltozások, szolgáltatás szélesítés / szűkítés piaci hatásának becslése, versenytárs akciók / reakciók szimulálása

 • Csomagképzés támogatása, különböző, komplex tartalmú ajánlatok piaci fogadtatásának előrejelzésével

BIZTOS, HOGY ELEGET TUDUNK A JÓ DÖNTÉSHEZ, HA CSAK A KÉT VÉGPONTOT MÉRJÜK?