SZOLGÁLTATÁSAINK A MÉDIA SZEKTORBAN

 
 • Paper format teszt

 • Pilot teszt

 • Scheduling optimalizálás

 

HMM… AKKOR MOST HOGYAN IS KÉPZELJEM EL A CÉLCSOPORTOM?

Életstílus és motivációs szegmentáció
 • Motiváció alapú szegmentáció univerzális „igénytérképen”, amin bármilyen információ (ügyféligények, márka, koncepció, szolgáltatás  stb.) együttesen elhelyezhető

 • Teljeskörű elemzés, melyben sosem veszik el a valódi, hús-vér ember, a valódi felhasználói csoportok

 • A célcsoport meghatározása a térképen (a legígéretesebb terület, az egyes szegmenseken átnyúlóan): a célcsoport teljeskörű megértése, jellemzése, illetve a nekik szóló komplex kommunikációs üzenet, mint kutatási output

 • Segít megérteni, hogy mit gondolnak és tesznek az ügyfelek, és miért

 • Segíti a stratégia kialakítását: az ígéretes szegmensek és koncepciók azonosítását, a pozícionálást, az egyes szegmenseken belül az ügyféligények megértését; majd taktikai tervezési szintre lebontva támogatja a megvalósítást (5W mentén: Kinek, Mikor, Mit és Hol kell mondani ahhoz, hogy az ajánlatunk vonzó és konzisztens legyen?)

 • Olyan rendszer, amelyben a látens igények is feltárhatók

TV-nézési szokások, tracking
 • Alap U&A mutatók mérése (kik, mikor, milyen gyakran, milyen honlapokat / csatornákat néznek)

 • A márka vonzerő alapú részesedését és a valós részesedését is mérjük, összevetve a kommunikációs kampányok időzítésével (GRP-val)

 • Azonosítjuk a márkatölcséren való elakadási pontokat, az elakadás és a márkaváltások okait

 • A „Sales Boosting Box” segítségével actionable módon mutatjuk meg az eladásnövelésben rejlő potenciál kiaknázásának lehetőségeit: kikhez, milyen üzenettel szóljunk?

EGÉSZSÉGES IRÁNYBA VÁLTOZIK A CSATORNA MÁRKAKÉPE?

 

KINEK A KEZÉBEN VAN A TÁVIRÁNYÍTÓ?

 • Kvalitatív, etnográfiára alapozott, megkérdezéssel kiegészített háztartás- szintű felmérés a tv-nézési szokásokról

 • A háztartás tagjainak egyéni használata és befolyása a családi használatra

 • Csatornaváltoztatási szokások (kapcsolgatás gyakorisága, oka, műsorkeresés tudatossága)

 
Csatornaválasztás, surfing
Vonzerő, imázs és pozicionálás
 

MENNYIRE HASZNOS EGY OLYAN VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, AMIBEN CSAK MAGUNKAT LÁTJUK?

 • Versenykörnyezeti kontextusba helyezett, relatív, valódi előrejelző erővel bíró, egyéni szintű márkaérték mutató, amely közvetlenül az ügyfélben élő márkaképet/márkalenyomatot vizsgálja

 • Könnyen, „részesedés %”-ként értelmezhető, a valódi piaci részesedéssel szorosan együtt mozog (így annak előrejelzésére is használható)

 • Rávilágít a kommunikáción kívüli (trade) tényezők hatására

 • Szemben a klasszikus (pl. NPS) mutatókkal, nem izoláltan tekint a márkára, hanem a márkának az ügyfél fejében a versenytársakhoz viszonyított relatív pozícióját méri

COOL, RETRO JÁRGÁNY VAGY SZAKADT ÓCSKAVAS?

 • IMAGE DRIVER-ELEMZÉS – Megengedjük a valóságot:

 • Egyes tulajdonságok taszítóak is lehetnek, ezért negatív összefüggést is értelmezünk és kimutatunk

 • Fontossági sorrend (driver-erő) megállapításához a márkakép (=összetartozó attribútumok összessége) vonzerejéből indulunk ki, és nem egyenként kezeljük az attribútumokat, az ellentmondásmentes kommunikációs stratégia támogatására

 • Válaszadói szinten mérjük: ugyanaz az attribútum valakinek vonzó, másoknak taszító – ezek aránya többet mond az átlagnál

Programming kutatások
 • Choice-Based Conjoint módszer alapú scheduling optimalizálás: adott időben, adott feltételekkel (csatorna, műsorvezető, időpont stb.) melyik műsort választaná

 • Szimuláció a különböző programösszetételekről, versenytársi környezetben

 • Paper format teszt

 • Pilot teszt

BARÁTOK KÖZT VAGY FOCI? ATTÓL FÜGG...

 

ÉS SZÉP LEGYEN VAGY OKOS?

Design / ident tesztek
 
 • Elfogadjuk, hogy a fogyasztók nem kreatív szakemberek, ezért nem velük akarunk arculatot terveztetni. Ehelyett a designhoz / identhez kapcsolódó fogyasztói élményre és asszociációkra, és a márkavonzerőre gyakorolt hatásra koncentrálunk

 • A szakemberek munkáját közvetlenül is támogatjuk azzal, hogy azonosítjuk a meghatározó jellemzők egyedi hatásait

 • A megnyert, megerősített, érintetlenül hagyott illetve elidegenített fogyasztói csoportokat azonosítjuk és leírjuk

 • A megnyerés és az elidegenítés mögött meghúzódó asszociációkat szétválasztjuk az azokat generáló elemek kijelölésével

Márka-arcok, talent pool

ELÉG NÉPSZERŰ! DE ELÉG, HOGY NÉPSZERŰ?

 
 • A kiválasztott személyekre vonatkozó percepciók teljes (kvalitatív) feltárása és felmérése

 • A jelöltek részletes értékelése egy számba sűrített összehasonlító indexen

 • Sikerességet befolyásoló személyiségjegyek, driverek azonosítása

 • Percepciók illeszkedése a márkához, csatornához, műsorhoz

 • Ismertség, népszerűség, kifáradás mérése

 • Fejlesztési mátrix a potenciált hordozó alanyokra

BIZTOS, HOGY ELEGET TUDUNK A JÓ DÖNTÉSHEZ, HA CSAK A KÉT VÉGPONTOT MÉRJÜK?

 • A jelenlegi és új szolgáltatások árának optimalizálása versenykörnyezetben

 • Portfolió-optimalizálás, keresleti görbe becslés

 • Market modelling támogatás: árváltozások, termékportfolió szűkítés / szolgáltatás szélesítés / szűkítés piaci hatásának becslése, versenytárs akciók / reakciók szimulálása

 • Csomagképzés támogatása különböző, komplex tartalmú csomagok / ajánlatok piaci fogadtatásának előrejelzésével

 • Új (upgrade) szolgáltatás potenciál becslése és ároptimalizálása

 • Ügyféloldali szimulátor, amely könnyen kezelhető, sokoldalú és igény szerint rugalmasan módosítható

Csomag és árazás