SZOLGÁLTATÁSAINK A TELEKOMMUNIKÁCIÓS SZEKTORBAN

 
 

HMM… AKKOR MOST HOGYAN IS KÉPZELJEM EL A CÉLCSOPORTOM?

Életstílus és motivációs szegmentáció
 • Motiváció alapú szegmentáció univerzális „igénytérképen”, amin bármilyen információ (ügyféligények, márka, koncepció, szolgáltatás/termék stb.) együttesen elhelyezhető

 • Teljeskörű elemzés, melyben sosem veszik el a valódi, hús-vér ember, a valódi felhasználói csoportok

 • A célcsoport meghatározása a térképen (a legígéretesebb terület, az egyes szegmenseken átnyúlóan): a célcsoport teljeskörű megértése, jellemzése, illetve a nekik szóló komplex kommunikációs üzenet, mint kutatási output

 • Segít megérteni, hogy mit gondolnak és tesznek az ügyfelek, és miért

 • Segíti a stratégia kialakítását: az ígéretes szegmensek és koncepciók azonosítását, a pozícionálást, az egyes szegmenseken belül az ügyféligények megértését; majd taktikai tervezési szintre lebontva támogatja a megvalósítást (5W mentén: Kinek, Mikor, Mit és Hol kell mondani ahhoz, hogy az ajánlatunk vonzó és konzisztens legyen?)

 • Olyan rendszer, amelyben a látens igények is feltárhatók

Vonzerő, imázs és pozicionálás

MENNYIRE HASZNOS EGY OLYAN VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, AMIBEN CSAK MAGUNKAT LÁTJUK?

 • Versenykörnyezeti kontextusba helyezett, relatív, valódi előrejelző erővel bíró, egyéni szintű márkaérték mutató, amely közvetlenül az ügyfélben élő márkaképet/márkalenyomatot vizsgálja

 • Könnyen, „részesedés %”-ként értelmezhető, a valódi piaci részesedéssel szorosan együtt mozog (így annak előrejelzésére is használható)

 • Rávilágít a kommunikáción kívüli (trade) tényezők hatására

 • Szemben a klasszikus (pl. NPS) mutatókkal, nem izoláltan tekint a márkára, hanem a márkának az ügyfél fejében a versenytársakhoz viszonyított relatív pozícióját méri

 

COOL RETRO JÁRGÁNY VAGY SZAKADT ÓCSKAVAS?

 • IMAGE DRIVER-ELEMZÉS – Megengedjük a valóságot:

 • Egyes tulajdonságok taszítóak is lehetnek, ezért negatív összefüggést is értelmezünk és kimutatunk

 • Fontossági sorrend (driver-erő) megállapításához a márkakép (=összetartozó attribútumok összessége) vonzerejéből indulunk ki, és nem egyenként kezeljük az attribútumokat, az ellentmondásmentes kommunikációs stratégia támogatására

 • Válaszadói szinten mérjük: ugyanaz az attribútum valakinek vonzó, másoknak taszító – ezek aránya többet mond az átlagnál

TUDOM HOL VAGYOK, ÉS A KAPUT IS LÁTOM. AKKOR MOST MÁR TUDNOM KÉNE, MERRE MOZDULJAK?

Stratégiai döntéstámogatás, piacmodellezés
 
 • A „Sales Boosting Box” az InsightLab márkaerő és imázs mérő modelljének felhasználásával megmutatja, mely beavatkozási területek hordozzák a legnagyobb potenciált

 • Megmutatjuk, mely márkák foglalják el a jelenlegi vagy a jövőbeni célcsoportunk területeit

 • Nemcsak a márka erősségeit / gyengeségeit mutatjuk meg, hanem konkrét akciókat, és/vagy kommunikációs üzeneteket jelölünk ki a szükséges „elmozdulás” elérése érdekében

ÉS SZÉP LEGYEN VAGY OKOS?

 • Kvantitatív, kvalitatív és komplex megértésben is, célcsoport azonosítás lehetőségével

 • Az igénybevétel valós valószínűségét (és nem „a vásárlási hajlandóság valószínűségét”) mérjük, egyéni szinten, így azonosíthatók a megnyert csoportok

 • Részletes értékelés nem csak a beavatkozási pontok, hanem a beavatkozási irányok és mértékék kijelölésére

 • Az InsightLab márkaérték mérő mutatójára épülő Share in Mind becslési modell, ami nem csak a potenciált azonosítja, de megjelöli a nyereség forrását (kannibalilzáció) és leírja a megnyertek körét

Termék- és koncepcióteszt
 
Reklám- / kreatív teszt

HA A MEGFELELŐ ÜZENETTEL SEGÍTESZ MEGÉLNI AZ ÁLMAIT, Ő IS SEGÍT MAJD BEVÁLTANI A TIEIDET!

 
 • A kreatív szakemberek egyértelmű támogatása a fejlesztésben

 • A diagnosztikus (mennyire jó, „jól van megcsinálva / kitalálva” maga a reklám / a kommunikáció ) mutatók mellett hatásalapú mutatók („növeli-e majd a márka választásának valószínűségét?”)

 • Középpontban a márkaérték/sales: a kulcsmutató nem a kreatívval / reklámmal foglalkozik, hanem az azzal elérhető piaci eredmény alapján értékel és rangsorol

 • Pre-/post exposure márkaérték alapú kulcsmutató: a márka választásának tényleges valószínűségére gyakorolt hatást mérjük, egyéni szinten, így az eredményeket megtisztítjuk a márkaérték hatásától

 • Egyéni szintű hatást mér: bemutatjuk a megnyert vagy elidegenített csoportok nagyságát, összetételét és indokait

HÁNY PERC VÁRAKOZÁSSAL ÉR FEL EGY KEDVES MOSOLY?

 • Mystery shopping az ügyfélszolgálat teljeskörű értékelésére

 • Customer Experience Journey mapping: az összes releváns touchpoint figyelembevételével azonosítjuk az ügyfelek útját a termék / szolgáltatás iránti igény felmerülésétől a megvásárláson keresztül a használatig

 • Az egyes touchointok erősségének és fontosságának meghatározásával azonosítjuk a beavatkozási prioritásokat

Ügyfélszolgálat-értékelés + Customer Experience Journey
 
U&A, tracking
 • A márka vonzerő alapú részesedését és a valós részesedését is mérjük, összevetve a kommunikációs kampányok időzítésével (GRP-val)

 • Azonosítjuk a márkatölcséren való elakadási pontokat, az elakadás és a márkaváltások okait

 • A „Sales Boosting Box” segítségével actionable módon mutatjuk meg az eladásnövelésben rejlő potenciál kiaknázásának lehetőségeit: kikhez, milyen üzenettel szóljunk?

EGÉSZSÉGES IRÁNYBA VÁLTOZIK A MÁRKAKÉP?

 

MIT MONDANAK A MÁRKÁD HÁTA MÖGÖTT?

 
Online brand-sphere
 • Web-listening

 • A márkával kapcsolatos online említések összegzése, trend-alakulása, sentiment-analízis (pozitív-negatív említések aránya)

 • Leggyakoribb asszociációk, szavak

 • Véleményvezérek azonosítása

 • A márkával / termékkel / szolgáltatással kapcsolatos problémák azonosítása

 • Kiválasztott személyekre vonatkozó percepciók teljes (kvalitatív) feltárása és felmérése

 • A jelöltek részletes értékelése egy számba sűrített összehasonlító indexen

 • Sikerességet befolyásoló személyiségjegyek, driverek azonosítása

 • Percepciók illeszkedése a márkához, termékhez, kampánycélhoz

 • Ismertség, népszerűség, kifáradás mérése

 • Fejlesztési mátrix a potenciált hordozó alanyokra

Szponzoráció, személyi profilok

ELÉG NÉPSZERŰ! DE ELÉG, HOGY NÉPSZERŰ?

 
 • A jelenlegi és új termékek /szolgáltatások árának optimalizálása versenykörnyezetben

 • Portfolió-optimalizálás, keresleti görbe becslés

 • Market modelling támogatás: árváltozások, termékportfolió szűkítés piaci hatásának becslése, versenytárs akciók/reakciók szimulálása

 • Csomagképzés támogatása különböző, komplex tartalmú csomagok / ajánlatok piaci fogadtatásának előrejelzésével

 • Új (upgrade) szolgáltatás potenciál becslése és ároptimalizálása

 • Ügyféloldali szimulátor, amely könnyen kezelhető, sokoldalú és igény szerint rugalmasan módosítható

Árkutatás, csomagképzés

BIZTOS, HOGY ELEGET TUDUNK A JÓ DÖNTÉSHEZ, HA CSAK A KÉT VÉGPONTOT MÉRJÜK?

 

HOGY OTT LEGYEN ÉS FELKÉSZÜLTEN ÁLLJON AZ UTOLSÓ PILLANATBAN, NEM AZ UTOLSÓ UTÁNIBAN!

Lemorzsolódás (churn) kutatás
 
 • Veszélyeztetett szegmensek azonosítása, beavatkozási terv alapú (mikro)-szegmentáció: az azonos módon (ügyfélkezeléssel, kedvezménnyel, extra szolgáltatással stb.) megvédhető csoportok azonosítása, leírása

 • Ügyféladatbázisban rendelkezésre álló (használati) változókon alapuló besoroló / rizikó függvény kidolgozása az előrejelző funkcióhoz, a döntési út és a mérföldkövek feltérképezésével

 • ROI (ügyfélérték és a „védelem költsége”) alapú prioritás sorrend és konkrét akcióterv kidolgozása szegmensenként