AZ INSIGHTLAB SZOLGÁLTATÁSAI, ALAPVETŐ KUTATÁSTÍPUSOK

HMM… AKKOR MOST HOGYAN IS KÉPZELJEM EL A CÉLCSOPORTOM?

Életstílus és motivációs szegmentáció
 • Motiváció alapú szegmentáció univerzális „igénytérképen”, amin bármilyen információ (ügyféligények / fogyasztói igények, márka, koncepció, szolgáltatás/termék, vásárlási hely stb.) együttesen elhelyezhető

 • Teljeskörű elemzés, melyben sosem veszik el a valódi, hús-vér ember, a valódi felhasználói csoportok

 • A célcsoport meghatározása a térképen (a legígéretesebb terület, az egyes szegmenseken átnyúlóan): a célcsoport teljeskörű megértése, jellemzése, illetve a nekik szóló komplex kommunikációs üzenet, mint kutatási output

 • Segít megérteni, hogy mit gondolnak és tesznek az ügyfelek / fogyasztók, és miért

 • Segíti a stratégia kialakítását: az ígéretes szegmensek és koncepciók azonosítását, a pozícionálást, az egyes szegmenseken belül az ügyfél-/ fogyasztói igényeket; majd taktikai tervezési szintre lebontva támogatja a megvalósítást (5W mentén: Kinek, Mikor, Mit és Hol kell mondani ahhoz, hogy az ajánlatunk vonzó és konzisztens legyen?)

 • Olyan rendszer, amelyben a látens igények is feltárhatók

MENNYIRE HASZNOS EGY OLYAN VISSZAPILLANTÓ TÜKÖR, AMIBEN CSAK MAGUNKAT LÁTJUK?

Vonzerő, imázs és pozicionálás
 • Versenykörnyezeti kontextusba helyezett, relatív, valódi előrejelző erővel bíró, egyéni szintű márkaérték mutató, amely közvetlenül az ügyfélben / fogyasztóban élő márkaképet/márkalenyomatot vizsgálja

 • Könnyen, „részesedés %”-ként értelmezhető, a valódi piaci részesedéssel szorosan együtt mozog (így annak előrejelzésére is használható)

 • Rávilágít a kommunikáción kívüli (trade) tényezők hatására

 • Szemben a klasszikus (pl. NPS) mutatókkal, nem izoláltan tekint a márkára, hanem a márkának az ügyfél / fogyasztó fejében a versenytársakhoz viszonyított relatív pozícióját méri

COOL, RETRO JÁRGÁNY VAGY SZAKADT ÓCSKAVAS?

 • IMAGE DRIVER-ELEMZÉS – Megengedjük a valóságot:

 • Egyes tulajdonságok taszítóak is lehetnek, ezért negatív összefüggést is értelmezünk és kimutatunk

 • Fontossági sorrend (driver-erő) megállapításához a márkakép (=összetartozó attribútumok összessége) vonzerejéből indulunk ki, és nem egyenként kezeljük az attribútumokat, az ellentmondásmentes kommunikációs stratégia támogatására

 • Válaszadói szinten mérjük: ugyanaz az attribútum valakinek vonzó, másoknak taszító – ezek aránya többet mond az átlagnál

TUDOM HOL VAGYOK, ÉS A KAPUT IS LÁTOM. AKKOR MOST MÁR TUDNOM KÉNE, MERRE MOZDULJAK?

Stratégiai döntéstámogatás, piacmodellezés, versenykörnyezet és versenypozíció
 • A „Sales Boosting Box” az InsightLab márkaerő és imázs mérő modelljének felhasználásával megmutatja, mely beavatkozási területek hordozzák a legnagyobb potenciált

 • A versenykörnyezetre és az alternatívákra fókuszálunk, a saját pozíció reális, „önerősítéstől mentes” felmérésével

 • Megmutatjuk, hogy mely márkák foglalják el a jelenlegi vagy a jövőbeni célcsoportunk területeit

 • Nemcsak a márka erősségeit / gyengeségeit mutatjuk meg, hanem konkrét akciókat, és/vagy kommunikációs üzeneteket jelölünk ki a szükséges „elmozdulás” elérése érdekében

Szolgáltatás- és koncepcióteszt

ÉS SZÉP LEGYEN VAGY OKOS?

 • Kvantitatív, kvalitatív és komplex megértésben is, célcsoport azonosítás lehetőségével

 • Az igénybevétel valós valószínűségét (és nem „a vásárlási / az igénybevételi hajlandóság valószínűségét”) mérjük, egyéni szinten, így azonosíthatók a megnyert csoportok

 • Részletes értékelés nem csak a beavatkozási pontok, hanem a beavatkozási irányok és mértékék kijelölésére

 • Az InsightLab márkaérték mérő mutatójára épülő Share-in-Mind becslési modell, ami nem csak a potenciált azonosítja, de megjelöli a nyereség forrását (kannibalizáció) és leírja a megnyertek körét

HA A MEGFELELŐ ÜZENETTEL SEGÍTESZ MEGÉLNI AZ ÁLMAIT, Ő IS SEGÍT MAJD BEVÁLTANI A TIEIDET!

Reklám-/ kreatív teszt és kommunikációs hatékonyságmérés
 • A kreatív szakemberek egyértelmű támogatása a fejlesztésben

 • A diagnosztikus (mennyire jó, „jól van megcsinálva / kitalálva” maga a reklám / a kommunikáció ) mutatók mellett hatásalapú mutatók („növeli-e majd a márka választásának valószínűségét?”)

 • Középpontban a márkaérték/sales: a kulcsmutató nem a kreatívval / reklámmal foglalkozik, hanem az azzal elérhető piaci eredmény alapján értékel és rangsorol

 • Pre-/post exposure márkaérték alapú kulcsmutató: a márka választásának tényleges valószínűségére gyakorolt hatást mérjük, egyéni szinten, így az eredményeket megtisztítjuk a márkaérték hatásától

 • Egyéni szintű hatást mér: bemutatjuk a megnyert vagy elidegenített csoportok nagyságát, összetételét és indokait

EGÉSZSÉGES IRÁNYBA VÁLTOZIK A MÁRKAKÉP?

U&A, tracking
 • A márka vonzerő alapú részesedését és a valós részesedését is mérjük, összevetve a kommunikációs kampányok időzítésével (GRP-val)

 • Azonosítjuk a márkatölcséren való elakadási pontokat, az elakadás és a márkaváltások okait

 • A „Sales Boosting Box” segítségével actionable módon mutatjuk meg az eladásnövelésben rejlő potenciál kiaknázásának lehetőségeit: kikhez, milyen üzenettel szóljunk?

 • Alap U&A mutatók (kik, mikor, milyen gyakran, mit...)

 • Web-listening

 • A márkával kapcsolatos online említések összegzése, trend-alakulása, sentiment-analízis (pozitív-negatív említések aránya)

 • Leggyakoribb asszociációk, szavak

 • Véleményvezérek azonosítása

 • A márkával / termékkel / szolgáltatással kapcsolatos problémák azonosítása

Online brand-sphere

MIT MONDANAK A MÁRKÁD HÁTA MÖGÖTT?

Szponzoráció, személyi profilok

ELÉG NÉPSZERŰ! DE ELÉG, HOGY NÉPSZERŰ?

 • A kiválasztott személyekre vonatkozó percepciók teljes (kvalitatív) feltárása és felmérése

 • A jelöltek részletes értékelése egy számba sűrített összehasonlító indexen

 • Sikerességet befolyásoló személyiségjegyek, driverek azonosítása

 • Percepciók illeszkedése a márkához, termékhez, kampánycélhoz stb.

 • Ismertség, népszerűség, kifáradás mérése

 • Fejlesztési mátrix a potenciált hordozó alanyokra

BIZTOS, HOGY ELEGET TUDUNK A JÓ DÖNTÉSHEZ, HA CSAK A KÉT VÉGPONTOT MÉRJÜK?

Árkutatás, csomagképzés és optimalizálás
 • A jelenlegi és új termékek / szolgáltatások árának optimalizálása versenykörnyezetben

 • Portfolió-optimalizálás, keresleti görbe becslés

 • Market modelling támogatás: árváltozások, termékportfolió szűkítés / szolgáltatás szélesítés/szűkítés piaci hatásának becslése, versenytárs akciók/reakciók szimulálása

 • Csomagképzés támogatása különböző, komplex tartalmú csomagok / ajánlatok piaci fogadtatásának előrejelzésével

 • Új (upgrade) szolgáltatás potenciál becslése és ároptimalizálása

 • Ügyféloldali szimulátor, amely könnyen kezelhető, sokoldalú és igény szerint rugalmasan módosítható

HOGY OTT LEGYEN ÉS FELKÉSZÜLTEN ÁLLJON AZ UTOLSÓ PILLANATBAN, NEM AZ UTOLSÓ UTÁNIBAN!

Lemorzsolódás (churn) kutatás
 • Relativizált, valós előrejelző-képességgel bíró mutatók, churn-veszély index, meglévő adatokhoz illesztés/back-engineering

 • Veszélyeztetett szegmensek azonosítása, beavatkozási terv alapú (mikro)-szegmentáció: az azonos módon (ügyfélkezeléssel, kedvezménnyel, extra szolgáltatással stb.) megvédhető csoportok azonosítása, leírása

 • ROI (ügyfélérték és a „védelem költsége”) alapú prioritás sorrend és konkrét akcióterv kidolgozása szegmensenként

HOGYAN ALAKÍTHATÓ A VÁLASZTÁS A MINDENT ELDÖNTŐ PILLANATBAN?

Vásárlási szokások, döntési utak és befolyásolók
 • A fő befolyásoló azonosítása

 • A „The moment of truth” (a végső vásárlási döntéshozatal) mély feltárása

 • Vásárlók tipizálása (ár / márka / hatásosság, tudatos választás stb.) – a vásárlási helyzetre irányuló szegmentáció összeköthető fogyasztói szegmentációval is

 • Szegmensek mérete, súlya

 • A döntési fa (ár, márka, kiszerelés stb.) hierarchiája

 • Vonzó promóciós típusok azonosítása

 • A sales volumen növelés eszközeinek azonosítása

AKKOR EBBŐL HÁNY GRAMMOT IS KÖSZÖNHET A GÉNEKNEK ÉS MENNYIT AZ EDZÉSNEK?

 • A kommunikációs aktivitások hatásától megtisztítva mutatjuk a POS / trade aktivitások hatását a sales eredményekre

 • Csatornánként azonosítjuk a leghatásosabb promóciós akciókat

 • Azonosítjuk, hogy mely típusú trade akciók növelik a legjobban az adott időszak sales eredményei és a márkaérték közti ‘gap’-et

BTL és promóció hatékonyság

ILYEN SZÉP SZÍNŰ CSOMAGOLÁST KÖVETELTEK A FOGYASZTÓK. AKKOR MIÉRT CSÖKKENT A RÉSZESEDÉSÜNK A CSOMAGOLÁSVÁLTÁS HATÁSÁRA?

Design-/ csomagolásteszt
 • Elfogadjuk, hogy a fogyasztók nem kreatív szakemberek, ezért nem velük akarunk csomagolást terveztetni. Ehelyett a csomagoláshoz kapcsolódó fogyasztói élményre és asszociációkra, és a márkavonzerőre gyakorolt hatásra koncentrálunk

 • A szakemberek munkáját közvetlenül is támogatjuk azzal, hogy azonosítjuk a meghatározó jellemzők egyedi hatásait

 • A megnyert, megerősített, érintetlenül hagyott illetve elidegenített fogyasztói csoportokat azonosítjuk és leírjuk

 • A megnyerés és az elidegenítés mögött meghúzódó asszociációkat szétválasztjuk az azokat generáló elemek kijelölésével

CUKOR, ÉDESÍTŐ, KARAMELL: EZEKET MIND HIÁNYOLTÁK A FOGYASZTÓK… DE TÉNYLEG JOBBAN SZERETIK MAJD ÍGY?

Termék-/ ízteszt
 • Nem az elégedettség, hanem az elérhető összhatás szerint rangsoroljuk a lehetséges beavatkozási pontokat

 • Nem csak azt mutatjuk meg, hogy mi a baj, hanem azt is, hogy hogyan kell/lehet orvosolni, figyelembe véve a beavatkozás más jellemzőkre gyakorolt hatásait is

 • Az összteljesítmény mellett a versenypozíciót leginkább javító, legígéretesebb beavatkozási pontok várható összhatás szerinti rangsora és a beavatkozás iránya is kirajzolódik

 • Termék-attribútumok összefüggéseinek feltárása és grafikus bemutatása

 • Kombinált koncepció- és terméktesztek esetén egyszerű, de tényadatokra kalibrált volumenbecslés

HÁNY PERC VÁRAKOZÁSSAL ÉR FEL EGY KEDVES MOSOLY?

Ügyfél-elégedettség, lojalitás kutatás
 • Share-in-mind jellegű mutatók, relatív piaci teljesítményt mérve (akár meglévő NPS adat is átalakítható)

 • Bármely szinten (szervezeti egység, régió, ország) és bármilyen rendszer alapján képezhető lojalitás indexek

 • Egyedileg, a megbízó szervezetére kialakított drill-down modellkeretben (=minden mutatónak van egyértelmű felelőse

VAJON Ő ELCSERÉLNÉ AZ ÉLMÉNYT EGY MICHELIN-CSILLAGOS ÉTTERMI VACSORÁRA?

User experience (weboldalak)
 • Weboldalak hőtérképes elemzése: leginkább figyelemfelkeltő funkciók, átláthatóság, ergonómia

 • Feltárjuk, hogy a (potenciális) látogatók hogyan használják az oldalt/dokumentumot: annak tervezett (jelenlegi) felépítése megfelel-e a látogatók elvárásainak (scanpath elemzés), hogyan használják

 • Meghatározzuk, hogyan navigálnak, mire kattintanak az oldalon

 • A weboldal menüpontjainak funkcionális és design szerinti értékelése

 • Meghatározzuk a könnyen/ nehezen kezelhető funkciókat, a felhasználóbarát / kevésbé intuitív honlapelemeket / dokumentumrészeket

BIZTOS, HOGY A LEGHANGOSABBRA FIGYELNEK ODA?

„Advocacy” kutatások
 • Véleményvezérek azonosítása, hol érhetőek el

 • Látogatóközönség tájékozódási forrásai

 • Bizalom: mely forrásokban bíznak meg

 • Word-of-Mouth szerepe (mindkét oldalról: információ nyújtás/ajánlás és információ/tanács keresés)

 • Fogyasztói-/ ügyfélutak azonosítása, az egyes Touchpointok teljesítményének növelése érdekében

 • Hangsúlyosan consumer-oldalú: a touchpointokat elsődlegesen nem az Ügyfél szervezeti struktúrája, hanem a fogyasztói-/ ügyfélélmények / utak alapján szervezzük rendszerbe

 • A célfüggvény nemcsak lojalitás lehet, hanem bármi, ami releváns (pl. ügyfélérték)

 • Az egyéni utak feltárása után azok összegzéséből szegmenseket képzünk a jellemző utak bemutatására

 • A touchpointok között és a touchpointokon belül fejlesztési prioritási sorrendet állítunk fel

MENNYIRE KALANDOS A MÁRKÁNKHOZ VEZETŐ ÚT, ÉS MIT TAPASZTAL AZ ÜGYFÉL ÚTKÖZBEN?

Customer Experience Journey